სიდრის მსოფილიო მოხმარება საგრძნობლად იზრდება

entry image

სიდრის მსოფილიო მოხმარება საგრძნობლად იზრდება

ბანკის სურსათის და აგრობიზნესის კვლევისა და საკონსულტაციო ჯგუფის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშში ნათქვამია, რომ გასული ათწლეულის განმავლობაში სიდრის მოხმარება 50% -ით გაიზარდა. მიუხედავად იმისა, რომ აშშ-მ საგრძნობლად გაზარდა სიდრის ბაზრის ათვისება, ბრიტანეთში (სიდრის ყველაზე მსხვილი მწარმოებელი ქვეყანა) ისევ მნიშვნელოვნად რჩება ბაზრის წილის ზრდა რაც განპირობებულია დემოგრაფიული და სამომხმარებლო ბაზრიდან გამომდინარე.

რაბობანკის კვლევა გვეუბნება, რომ სიდრის ინდუსტრიის კიდევ უფრო დახვეწას და ფორმირებას მოახდენს “ახალი ჰიბრიდული მოთამაშეების” გაჩენა, რომლებიც ბაზარს უფრო ახალ და ინოვაციურ სიდრის სახეობებს შესთავაზებს და ჩაანაცვლებს სტანდარტულ (ახლანდელ) ბაზარზე მოთამაშე მსხვილ ბრენდებს.

სიდრი ტრადიციულად ძალიან მცირე სასმელების კატეგორიას წარმოადგენდა, მაგრამ გასული ათი წლის განმავლობაში სფერო სწრაფი ტემპებით გაიზარდა, შთამბეჭდავი საშუალო წლიური 6% მოცულობის ზრდის მაჩვენებელით. მიუხედავად ამისა, სიდრის გაყიდვები ჯერ კიდევ საგრძნობლად ჩაუმოუვარდება ლუდს – ბრიტანეთშიც კი, მოხმარების მხოლოდ 20% -ს შეადგენს – რაც იმას ნიშნავს, რომ სიდრის ინდუსტრიას საგრძნობლად დიდი გაფართოება ელოდება.

რაბობანკის ანალიტიკოსი, ფრანსის სონვევილი ამბობს, რომ “სიდრის კომპანიების ბაზრის წილის ზრდას ხელს უწყობს “ჰიბრიდული მომხმარებელი”, ადამიანთა ახალი ჯგუფი, რომლებიც ყიდვისა და მოხმარების ჩვევით განსხვავდებიან აქამდე არსებული ადამიანებისგან.