სიდრის გავლენა უკვე ცდება დიდ ბრიტანეთს

entry image

სიდრის გავლენა უკვე ცდება დიდ ბრიტანეთს

სიდრის წარმოება გაიზრდება დაახლოებით 5%-ით ყოველწლიურად, რათა მიაღწიოს 3 მილიარდ ლიტრს 2020 წლისათვის, რაც განპირობებულია ამ კატეგორიის გაძლიერებით აშშ-ს, ევროპის, ავსტრალიისა და სამხრეთ აფრიკის ბაზრებზე;

მომდევნო ხუთი წლის მანძილზე, მსოფლიოში, დამატებით 640 მილიონი ლიტრი სიდრი იქნება მოხმარებული;

კანადიანის (კვლევითი ორგანიზაცია) მიერ მომზადებული კვლევის მიხედვით, ბრიტანეთის საბაზრო წილი, 2015 წლის 41% -იდან 2020 წლისათვის, 33%-მდე შემცირდება, რაც განპირობებულია აშშ-ს, ევროპის, ავსტრალიისა და სამხრეთ აფრიკის წარმოების მიერ.

რახე სტიგესის (კანადიანის ანალიტიკოსი) თქმით, „ ამ ზრდას გამოიწვევს, როგორც ახალი და ინოვაციური სიდრის სახეობების გამოჩენა, ასევე, ამ პროდუქტის გავრცელება ახალ რეგიონებში. უფრო მეტი მომხმარებელი აღმოაჩენს ამ სასმელს და ჩაანაცვლებს ლუდს და სხვა ალკოჰოლურ სასმელს სიდრით“;

ის ამბობს, „ქვეყნის ტრადიცია და კულტურა მნიშვნელოვანია სიდრის პოპულარიზაციასა და მოთხოვნის გაზრდისათვის“;

კრაფტ სიდრის მოთხოვნილებაც იზრდება, ვაშლის მწარმოებლების უმრავლესობა უბრუნდება ძველ ფესვებს და იწყებს სიდრის წარმოებას.

წყარო: https://www.thedrinksbusiness.com/2015/06/cider-stretching-its-influence-outside-the-uk/