საქართველოში აქციზის გადასახადი წლების მიხედვით

entry image

საქართველოში აქციზის გადასახადი წლების მიხედვით

აქციზის გადასახადი წლების მიხედვით (ღვინო, ლუდი, სიდრი, თაფლის ღვინო)

აქციზის გადასახადი 1998 წლის მონაცემებით:

 • ლუდი – 0.12 ლარი
 • სიდრი – 2.00 ლარი
 • ღვინო – 1.00 ლარი / 0.50 ლარი

აქციზის გადასახადი 2005 წლის მონაცემებით გაიზარდა:

 • ლუდი – 0.20 ლარი
 • სიდრი – 2.50 ლარი
 • ღვინო – 1.20 ლარი / 0.70 ლარი

აქციზის გადასახადი 2010 წლის მონაცემებით გაიზარდა ლუდზე:

 • ლუდი – 0.40 ლარი
 • სიდრი – 2.50 ლარი

აქციზის გადასახადი 2014 წლის მონაცემებით გაიზარდა ლუდზეც და სიდრზეც:

 • ლუდი – 0.60 ლარი
 • სიდრი – 5.00 ლარი

აქციზის გადასახადი 2017 წლის მონაცემებით შეიცვალა ლუდზეც და სიდრზეც:

 • ლუდი – 0.12 ლარი
 • სიდრი – 5% მეტი 5.00 ლარი / 5% ნაკლები < 0.60 ლარი