ჩვენს შესახებ

entry image

ჩვენს შესახებ

ამ გვერდის მიზანია მოვახდინოთ სიდრის პოპულარიზაცია საქართველოში. მივცეთ ჩვენს ეკონომიკურ ბაზარს ახალი შესაძლებლობა და შევცვალოთ აქციზის გადასახადი დადუღებულ სასმელებზე !

პრობლემა:

საქართველოში აქციზის გადასახადი ღვინოზე 0.00 ლარია, ლუდზე 0.12 თეთრი. სხვა დადუღებულ სასმელებზე (მათ შორის სიდრი, თაფლის ღვინო) კი არის:

  • 5% ნაკლები ალკოჰოლის შემცვლელობის შემთხვევაში – 0.60 თეთრი;
  • 5% მეტი ალკოჰოლის შემცვლელობის შემთხვევაში – 5.00 ლარი;

პრობლემის გადაჭრა:

ერთადერთი, რაც საჭიროა საქართველოს ბაზრისთვის ახალი შესაძლებლობის მისაცემად, არის:

  • ან საერთოდ არ დაიბეგროს სიდრი , რადგან ის ღვინოა, უბრალოდ ხილისგან დამზადებული;
  • ან დაიბეგროს, როგორც ლუდი, რადგან ალკოჰოლის შემცვლელობა (ან/და მოხმარება) მსგავსია;